LOS DESORIENTADOS, Amin Maaloufrecuperar de golpe la antigua complicidad en el mismo punto en que se hallaba antes de la maldita dispersión”,


Ese desexo de entender a sociedade na que vivimos  levounos a Los desorientados de Amin Maalouf que, situada nun país sen nome (posiblemente Libia) se centra na xeración dunha serie de persoas, de distintas crenzas relixiosas, que roldan os cincuenta anos e sendo íntimos amigos na xuventude se espallan polo mundo, desde a súa civilización levantina, vivindo cadaquén aquelas diferenzas xuvenís de modo moi distinto. 

Ese encontro de civilizacións, capaces de convivir en paz durante unha época, e que se ven afastadas logo pola guerra, o exilio e a emigración, engaiolounos.