OLIVE KITTERIDGE, Elisabeth Strout


"..En general, cuando vivían la vida, las personas no eran suficientemente conscientes de que la estaban viviendo…”

Nesta lectura trasladámonos ao outro lado do charco e descubrimos  a unha mestra do Maine estadounidense que analiza a sociedade que a rodea ó tempo que se vai coñecendo a ela mesma.
É doado recoñecer neste libro eses elementos que nos asaltan ás veces en forma de interrogantes: quen somos, cómo nos vemos, cómo nos ven os demais, que quixemos ser e que somos realmente.
E decataremos de que a medida que avanzamos na lectura aumenta a nosa empatía con Olive.