LA CHICA DEL TREN, P. Hawkings

"Los agujeros de la vida son permanentes. Hay que crecer alrededor de ellos y amoldarse a los huecos, como las raíces de los árboles en el hormigón."

Por unha vez cedemos á tentación de ler un best-seller, e de seguir a La chica del tren, imaxinando a vida dos habitantes dos lugares que atravesa a diario, no camiño a un traballo perdido meses atrás. As complicadas relacións entre os protagonistas, a importancia da mensaxería electrónica na actualidade, a superposición de vidas imaxinadas e reais, o empeño en descubrir unha realidade intuída nun mínimo relampo de percepción, e sobre todo, o lento proceso de recuperación dunha persoa adicta á bebida que intenta, en vano, recordar actos que non cometeu e dos que outros a acusan, parécenos que ten un indubidable valor.

ANTOLOXÍA POÉTICA, Manuel María

Non é a lírica o xénero máis atractivo para as lectoras do Club. Entregarlles, xa que logo, unha antoloxía poética é, salvo en raras excepcións, correr o risco de que o libro apenas se follee. Por iso a responsable do Club fai sempre unha selección que reparte en fotocopias, procurando que estean representadas a meirande parte das obras do autor seleccionado, os temas principais (neste caso o Amor, a morte, a crítica social, a emigración, a lingua, a Terra Chá), e que os poemas escollidos interpelen directamente a quen os le. Pero nin así. 

 O verdadeiro interese pola obra prodúcese cando se visita a casa do poeta e se andan as sendas que el andou.

A xenciana, unha das flores predilectas de Manuel María