A ARELA DE TRANSFORMAR O MUNDOAo calor deste club, naceron outras actividades que teñen que ver con iniciativas solidarias, como son a invitación á participación en actividades culturais ás que algunha asiste (concerto da Orquestra Sinfónica de Compostela), organiza (exposición "Corpóreas"), ou coñece (a celebración do S. Xoán en Castrolandín).


"Corpóreas" é un proxecto de arte e moda, levado a cabo por unha das lectoras do Club, no seu establecemento comercial, en homenaxe a dez grandes artistas dos séculos XX e XXI que inspiraron a súa produción en obxectos ou paisaxes da vida cotiá, como Maruxa Mallo, Georgia O'Keeffe ou Tamara de Lempicka.MARUXA MALLO
 


A celebración do S. Xoán de Castrolandín supuxo a recuperación da  tradicional Festa dos Fachos, que podedes coñecer a través desta fermosa reportaxe:  Festa dos Fachos de Castrolandín, Conectando séculos


Ningún comentario:

Publicar un comentario